O Nama

Osnovani smo 2001. godine sa ciljem da pružimo kvalitetnu i pristupačnu uslugu podučavanja engleskog jezika uz korišćenje najsavremenijih metoda. Koristimo komunikativni pristup učenju jezika, baziran na praktičnoj primeni znanja u svakodnevnim situacijama, u zavisnosti od individualnih potreba polaznika, kao i njihovih interesovanja i prethodnog iskustva u učenju jezika.