Opšti engleski

Kursevi opšteg jezika namjenjeni su polaznicima koji će koristiti jezik u komunikaciji o opštim temama, za sporazumevanje i snalaženje na putovanjima, dopisivanje sa prijateljima, upozanavanje drugih kultura, razumevanje literature na engleskom jeziku i sl. Akcenat je na razvijanju sve četiri jezičke veštine: govor, pisanje, slušanje i čitanje. Kursevi su bazirani na podsticanju aktivne komunikacije u skladu sa individualnim potrebama polaznika.

Opšti kursevi su dostupni na 6 nivoa:
Starter
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced

Standardni kursevi

Sadrže fond od 68 ili 136 časova. Nastava se odvija tokom jednog ili dva semestra, dva puta nedeljno po 90 minuta.

Intenzivni kursevi

Namenjeni su polaznicima koji za kratko vreme žele da ovladaju jezičkim veštinama na određenom nivou ili da aktiviraju već postojeće znanje.
Kurs obuhvata 60 nastavnih časova, koji se odvijaju tokom šest nedelja, svakog radnog dana po dva časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

Kursevi se organizuju tokom čitave godine, a naročito su popularni u letnjem periodu.

Individualni kursevi

Krojeni su u potpunosti prema potrebama polaznika. Mogu se organizovati kao standardni kursevi za podjednako razvijanje sve četiri jezičke veštine: govor, pisanje, slušanje i čitanje; kao kursevi konverzacije, za one koji žele u kratkom roku da unaprede govorne veštine radi putovanja u inostranstvo, održavanja poslovnih sastanaka i sl.; kao priprema za poslovni intervju ili za neke druge potrebe. Dinamika i tempo kursa određuje se u skladu sa specifičnim potrebama svakog polaznika.

Jezički nivoi su usklađeni sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira (CEF), preporučenim od strane Saveta Evrope, a odabrani su u skladu sa uzrastom, predznanjem i potrebama polaznika

Naziv kursa CEF nivo Po završetku kursa bićete u mogućnosti:
Beginner – Početni A1 - da postavljate i odgovarate na pitanja u vezi sa najneposrednijim potrebama, koristeći jednostavne rečenice i napamet naučene fraze i izraze.
- da kažete kako se zovete, odakle dolazite, čime se bavite, da se snalazite u restoranu, na ulici i u prodavnici, da popunite upitnik, napišete razglednicu.
- da učestvujete u jednostavnom razgovoru ukoliko je druga osoba spremna da vam pomogne.
Elementary – Elementarni A2 - da koristite rečenice i fraze u nizu pri jednostavnom opisu svoje porodice i drugih ljudi, zaposlenja, obrazovanja i tekućih događaja.
- da razmenjujete jednostavne informacije u vezi sa sa uobičajenim temama i aktivnostima, na primer da pitate druge šta rade na poslu i u slobodno vreme i odgovorite na slična pitanja.
- da napišete kratko pismo upotrebljavajući jednostavne izraze, na primer da se nekome zahvalim na nečemu.
Pre-intermediate Srednji 1 A2+ - da se snalazite u veoma kratkom, neformalnom razgovoru, iako uglavnom ne razumete dovoljno da bi duže održavali konverzaciju.
- da ukratko iznesete i obrazložite strahove, nadanja i htenja, stavove i planove, na primer, gde biste voleli da putujete i šta planirate da radite za vikend
- da govorite o hipotetičkim situacijama, na primer, šta biste radili da vam jave da ste osvojili nagradno putovanje u New York.
- da ispričate šta je neko drugi rekao i govorite o uobičajenim radnjama u prošlosti
Intermediate Srednji 2 B1 - da se nosite sa većinom situacija koje mogu nastati na putovanju, da započnete nepripremljeni konverzaciju na poznate teme vezane za svakodnevni život: porodica, interesovanja, posao putovanja i aktuelni događaji.
- da vodite diskusiju na određenu temu, mada se suočavate sa problemom zastajkivanja i traženja odgovarajuće reči ili gramatičke konstrukcije
- da detaljno ispričate događaje iz prošlosti, iznesete i obrazložite svoje planove, prepričate radnju knjige ili filma
- da uopšteno govorite o ljudima i događajima koristeći uobičajene fraze
- da obavljate formalne telefonske razgovore
Upper Intermediate Viši srednji B2 - da jasno i detaljno opišete širok opseg tema koje su u vezi sa vašim poljem interesovanja
- da izlažete ujednačenim tempom, sa malim brojem pauza za traženje odgovarajućih reči i izraza
- da se sporazumevate sa prihvatljivom tačnošću i da umete da ispravite greške koje su dovele do nesporazuma
- da iznesete i obrazložite lični stav u odnosu na neku temu i objasnite prednosti i nedostatke raspoloživih opcija.
Advanced Napredni C1 - da pratite živ razgovor koji vode sagovornici na svom maternjem jeziku
- da tečno, tačno i razložno govorite na niz opštih i stručnih tema.
- da jasno i precizno izrazite svoje ideje i mišljenja
- da se jasno i čitko pismeno izražavate na opšte i stručne teme.
- da napišete ispravno službeno pismo, gramatički vrlo pravilne tekstove i da izaberete stil pisanja u odnosu na to kome je tekst namenjen.