Poslovni engleski

Na kursu ćete steći praktična znanja neophodna za snalaženje u situacijama koje nameće savremeno Castrum Educo - Kursevi za preduzećaposlovno okruženje. U okviru stvarnih poslovnih scenarija naučićete kako efikasno da pregovarate, držite prezentacije, ugovarate sastanke i još mnogo toga. U zavisnosti od predznanja, ovaj kurs možete pohađati na četiri nivoa. Kurs je usmeren na razvijanje sve četiri jezičke veštine, a metod rada uključuje simulaciju stvarnih poslovnih situacija, analizu slučajeva i rešavanje praktičnih zadataka, pri čemu se gramatika i vokabular uče u poslovnom kontekstu.
Intenzitet nastave: 2×2, 3×2, 5×2 ili 1×3 časa nedeljno u zavisnosti od potreba i mogućnosti.

Međunarodni ispiti iz poslovnog engleskog

Kembridž ESOL ispiti
Business English Certificates (BEC)
Međunarodno priznati sertifikati koji služe poslodavcima kao potvrda o jezičkim veštinama neophodnim za svakodnevne poslovne aktivnosti.. Ispit se sastoji iz četiri dela: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Ispiti se polažu tri puta godišnje, u martu, junu i decembru u ispitnim centrima Britanskog saveta.
Ispiti se polažu na tri nivoa:
BEC Preliminary – B1
BEC Vantage – B2
BEC Higher – C1

Kursevi za preduzeća
Osnovna karakteristika ovih kurseva je fleksibilnost u pogledu nastavnih programa, termina, dinamike i mesta održavanja kursa. Namenjeni su polaznicima koji zbog specifičnosti radnog mesta nisu mogućnosti da se uklope u standardne programe. Kursevi se organizuju tokom čitave godine, a mesto i vreme održavanja nastave bira klijent.

Program nastave se određuje u zavisnosti od zahteva klijenta i može biti jedan od standardnih opštih ili poslovnih programa ili posebno skrojen program prema zahtevima klijenta.

Standardni paket

Kurs sadrži 68 nastavnih časova.
Nastava se odvija dva puta nedeljno po 90 minuta tokom 4.5 meseca.
Moguća je grupna ili individualna nastava u prostorijama škole ili na poslovnoj lokaciji polaznika.
Po potrebi, intenzitet nastave se koriguje u skladu sa željama polaznika.