Cenovnik

NAZIV KURSA BROJ POLAZNIKA NEDELJNI FOND ČASOVA UKUPNO ČASOVA GODIŠNJE CENA KURSA PLAĆANJE U RATAMA
Predškolski 3-6 2×40 min 70 25.000,00 2.500,00×10
Niži školski 3-6 2×45 min 70 28.000,00 2.800,00×10
Viši školski 3-6 2×60 min 70 31.000,00 3.100,00×10
Opšti engleski svi nivoi 5-8 2x90min 70 34.000,00 3.400,00×10
FCE,CAE,

TOEFL,IELTS

5-8 2x90min 70 38.000,00 3.800,00×10
Poslovni engleski 5-8 2x90min 70 38.000,00 3.800,00×10
Intenzivni kursevi 5-8 4x90min 70 34.000,00 6.800,00×5
Kursevi za preduzeća 1-10 po dogovoru po dogovoru na zahtev -
Individualni časovi 1 po dogovoru po dogovoru 1200 dinara po času od 60 min -
Potvrda o znanju jezika 1 2000 dinara po potvrdi -
Pismeni prevod sa i na engleski - 1 stranica pisanog teksta 1.000,00 -
Usmeni prevod - 1 sat prevodjenja 5.000,00 -

Nismo u sistemu PDV-a. Cene su izražene u dinarima.

POPUSTI

- 5% kod plaćanja unapred za ceo semestar

- 10% za drugog člana porodice
- 10% kod obnove upisa posle dva semestra
- 10% za studente i srednjoškolce

Popust je moguće ostvariti samo po jednom osnovu.

AKCIJA – DOVEDI PRIJATELJA I UŠTEDI JEDNU RATU

- 10% popust ukoliko dovedete jednog prijatelja/prijateljicu
- 20% popust ukoliko dovedete dva prijatelja/prijateljice
- 50% popust za tri prijatelja/prijateljice

Akcija dovedi prijatelja važi u toku prvog semestra.