Kursevi za decu

decaNastava engleskog jezika za decu usmerena je na razvijanje sve četiri jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Kursevi su osmišljeni tako da kod dece razviju kreativnost, što se postiže kroz izradu projekata, korišćenje interneta uz pomoć nastavnika i samostalno, kod izrade domaćih zadataka. Kod nižih uzrasta deca uče kroz igru, glumu, pesme, rime itd. Sve aktivnosti su prilagođene uzrastu i interesovanjima polaznika jer deca uče najbolje ono što ih najviše interesuje i u čemu najviše uživaju. Pošto smatramo da su jezik i kultura zemlje neraskidivo povezani, redovno održavamo „Culture Corners“ sa ciljem da približimo deci kulturu zemalja u kojima se govori engleski jezik.

Uzrast Kurs Nedeljni broj časova Ukupno časova
4-6 god. Predškolski 2×40 minuta 68
7-10 god. (I-IV razred) Niži školski Primary Courses 2×50 minuta 68
11-15 god. (V-VIII razred) Tinejdžerski Teens 2×75 minuta 68