Kursevi

Kursevi za decu
7-10 godina (I-IV raz.) Niži školski
11-15 god. (V-VIII raz.) Tinejdžerski

Kursevi za odrasle

Opšti engleski
Starter
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper Intermediate
Advanced

Poslovni engleski
Pre-intermediate Business English
Intermediate Business English
Advanced Business English

Priprema za polaganje Kembridž ESOL ispita
First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE),
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Business English Certificate (BEC)

Priprema za polaganje LCCI ispita iz opšteg i poslovnog engleskog
Junior and Senior English Tests (JETSET)
English for Business (EFB)

INTENZITET NASTAVE

Standardni 2×2
Poluintenzivni 3×2
Intenzivni 5×2
Vikend kursevi 3×1