Naši predavači

Naši predavači inspirišu i motivišu. Raznovrsne aktivnosti na časovima, tempo rada koji je prilagođen polaznicima, opuštena i ugodna atmosfera u kojoj učenje predstavlja zadovoljstvo, doprinose da polaznici brzo postižu napredak, što ih motiviše da postižu još bolje rezultate.

20180613_195930.jpg U nastavu su uključeni i strani predavači, kako bi se polaznici oslobodili straha da govore na engleskom jeziku i da razviju strategije neophodne u stvarnim situacijama, u kojima će morati da koriste jezik bez pomoći predavača. Uz stranog predavača polaznici aktiviraju pasivno znanje, imaju priliku da saznaju više o kulturi zemlje iz koje dolazi predavač i na taj način razvijaju motivaciju za učenje i individualni razvoj.
Posebnu pažnju posvećujemo usavršavanju predavača kroz mnogobrojne seminare na kojima imamo prilike da saznamo najnovije trendove u učenju jezika, da razmenjujemo iskustva sa kolegama i proširujemo mrežu profesionalnih poznanstava.