Naš metod

U osnovi svih naših aktivnosti su naši đaci i njihove potrebe. Smatramo da je polazna tačka svakog podučavanja stvoriti uslove u kojima će polaznici lako i brzo i na zabavan način usvajati jezik. Mi poštujemo naše đake, slušamo ih i pozitivno reagujemo na ono što rade i govore, pružamo im podršku u svakom trenutku kako bismo im olakšali učenje. Jedna od važnih karakteristika naše metodologije je da pokušavamo da stvari posmatramo iz perspektive polaznika, koji dolaze sa različitim predznanjem, očekivanjima i stilovima učenja, i na osnovu zapažanja kreiramo programe koji su prilagođeni specifičnim potrebama svakog polaznika.

Castrum Educo - Nas metodKoristimo komunikativni pristup u učenju jezika, što podrazumeva da polaznici kroz stalnu interakciju (medjusobno i sa predavačem), odmah primenjuju stečena znanja. Određuju se funkcionalni ciljevi čijim ostvarivanjem će polaznik biti u mogućnosti da efikasno koristi jezik na datom nivou. Teme su prilagodjene interesovanjima polaznika, jer je poznato da najlakše pamtimo ako učimo ono što nas interesuje. Posebnu pažnju poklanjamo stalnom ponavljanju jezičkih struktura i vokabulara u različitim kontekstima, jer na taj način podstičemo polaznike da aktiviraju pasivno znanje. Gramatika je sredstvo, a ne cilj. Pomaže nam da shvatimo strukturu jezika, ali sama po sebi nije dovoljna za efikasno učenje jezika.

Rad u malim grupama (5-8 polaznika), omogućava predavaču da bolje upozna polaznika kako bi nastavu prilagodio njihovim individualnim potrebama. Manje grupe omogućavaju bliži kontakt, stvaranje prijateljskog okruženja i opuštene atmosfere kao preduslova za efikasno učenje.