Intenzivni kurs engleskog jezika – prijavite se putem mejla i ostvarite popust od 20%

Pozivamo vas da odaberete jedan od kurseva engleskog jezika koji ćete pohađati ovog juna u našoj školi cime cete ostvariti 20% popust prilikom upisa na bilo koji kurs u septembru.

Kursevi u ponudi – Kurs konverzacije i opšti kurs

Nivoi: od Pre-intermediate do Upper Intermediate (B1-B2)

Broj časova: 40
Trajanje kursa: mesec dana
Konverzacija: 01.06.-29.06.2012
Opšti kurs:11.06.-05.07.2012
Nastava se održava pet puta nedeljno po dva školska časa.
Cena kursa: 10.560,00

Opis kurseva
Kurs konverzacije – Cilj je da do kraja kursa polaznici znatno unaprede veštine govorne komunikacije i da tečno komuniciraju na engleskom jeziku. Aktivnosti na času su osmišljene tako da simuliraju situacije iz svakodnovnog zivota u kojima se odvija komunikacija. Teme su prilagođene potrebama polaznika.

Opšti kurs – Cilj ovog kursa je razvijanje sve četiri jezicke veštine (govor, čitanje, pisanje i slušanje). U nastavi se pored tradicionalnih metoda insistira na informaciono-komunikacionim tehnologijama, što podrazumeva korišćenje raznih platformi za učenje (Moodle, Edmodo), kao i upotrebu veb alata. Umrežavanje polaznika, međusobno i sa predavačem, omogućava brzu razmenu informacija, kao i laku dostupnost edukativnog materijala, čime učenje postaje znatno efikasnije. Veb alati podstiču kreativnost u učenju i koriste se za izradu projekata i zadataka koji imaju za cilj unapredjenje pojedinih jezičkih veština. Ovako moderan pristup nastavi omogućava polaznicima da aktivno učestvuju u kreiranju svog znanja i izvan učionice, čime se podstiče samostalno učenje što je jedan od najvažnih ciljeva podučavanja u našoj školi.