Uštedi i nauči više!

Polazeći od pristupa da je učenje jezika komunikacija i dijalog, a ne samo transfer znanja i da uspeh u učenju jezika zavisi od interakcije izmedju ljudi u učionici, osmislili smo kurseve koji su bazirani na komunikaciji izmedju većeg broja polaznika unutar jedne grupe, čime se postiže veća raznovrsnost i dinamičnost dijaloga i ostvaruje visok stepen efikasnosti u učenju. Kursevi su namenjeni svima koji žele da unaprede komunikativne veštine na engleskom jeziku, uz pristupačne cene.
Cena kursa je 2.200 dinara mesečno.