Dobro došli!

Osnovani smo 2001. godine sa ciljem da pružimo kvalitetnu i pristupačnu uslugu podučavanja engleskog jezika uz korišćenje najsavremenijih metoda. Koristimo komunikativni pristup učenju engleskog jezika, baziran na praktičnoj primeni znanja u svakodnevnim situacijama, u zavisnosti od individualnih potreba polaznika, kao i njihovih interesovanja i prethodnog iskustva u učenju jezika.

Nalazimo se u  centru grada, u ulici Maksima Gorkog, preko puta osnovne škole “Đorđe Natošević” u neposrednoj blizini Keja i fakulteta. Najbližeg autobusko stajalište se nalazi ispred zgrade.

 

Naše prednosti

Profesori engleskog jezika koji se redovno usavršavaju u zemlji i inostranstvu i prate svetske trendove u podučavanju jezika. Povremeno su u nastavu uključeni i izvorni govornici engleskog jezika. Negujemo timski rad i trudimo se da stalnim angažovanjem, predusretljivošću i zanimanjem za individualne potrebe polaznika, stvorimo toplu, prijateljsku atmosferu i na taj način kod polaznika razvijemo motivaciju i omogućimo im da lakše i brže napreduju.

Komunikativni pristup učenju jezika podrazumeva podsticanje aktivne komunikacije na engleskom jeziku od samog početka. U fokusu aktivnosti je polaznik i trudimo se da podučavamo jezik u izvornim situacijama.

Programi kurseva su prilagođeni nivoima preporučenim u Zajedničkom evropskom okviru (CEF) i odabrani su u skladu sa uzrastom, predznanjem i potrebama polaznika.

Rad u malim grupama (5 do 8 polaznika). Pažljivo određujemo sastav grupe vodeći računa o uskladjenosti nivoa znanja, starosnoj strukturi kao i jezičkim potrebama svakog polaznika, stvarajući uslove za visok nivo efikasnosti u učenju. Ovakav pristup nam omogućava da svakom polazniku posvetimo maksimalnu pažnju, kako bismo upoznali njegove potrebe i pratili napredovanje.

Ambijent škole je prijatan. Učionice su opremljene savremenim audio i video uređajima, kao i računarima koji se aktivno koriste u nastavi. U okviru škole postoji biblioteka koja je na raspolaganju polaznicima kurseva.